Marie Plotěná

Malířka, kreslířka, karikaturistka.
Narozena 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.
Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazo...

Malířka, kreslířka, karikaturistka.
Narozena 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.
Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na absurdních situacích parodujících lidské činnosti.
Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty.
Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala sedmdesát sedm autorských výstav a více jak dvě stě výstav skupinových.
Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru.
Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 23 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a osm v zahraničí.

Zobrazit

Marie Plotěná V této kategorii není žádné zboží.

Podkategorie

  • Radovan Voříšek

    Narodil se 22. 11. 1964 v Brně, žije v Brně a doufá, že i umře v Brně. Absolvoval VUT FSI - Strojírenskou technologii, VUT FAST - Pedagogiku odborných předmětů a PdF MU - Speciální pedagogiku. Pracoval ve Státní zkušebně a byl učitelem. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí. Podílel se na projektu Breaking the Circle (služby pro drogové závislé) v Afghánistánu a o totéž se pokouší na Ukrajině. Byl oceněn cenou Homo Auxiliaris za práci v sociálních službách. Od roku 1990 působí v komunitě Emmanuel. Je ženatý, má čtyři děti a na literárním serveru Libres píše pod pseudonymem René Vulkán (vymyšlen autorem v sedmé třídě ZŠ).