Dle autorů

Rozdělení dle autorů.

Dle autorů V této kategorii není žádné zboží.

Podkategorie

 • Marek Orko Vácha

  Mgr. Marek Vácha, Ph.D: 
  Narodil se v roce 1966 v Brně, je katolický kněz. Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na FSS v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Působí jako farní vikář ve studentské farnosti u Nejsv. Salvátora v Praze. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

 • Anthony de Mello

  Jezuitský kněz, narozen v Indii 1931, vystudoval filosofii, psychologii a spirituální teologii. Svým studiem je spjatý s Evropou (Španělsko, Itálie) a se Spojenými státy americkými. Později působil v Indii, kde založil institut pastoračního poradenství Sádhana. Jeho knihy se dočkaly řady vydání v mnoha světových jazycích. Zemřel náhle v roce 1987 v New Yorku.

 • Max Kašparů

  Premonstrátský diákon Jaroslav Maxmilián Kašparů (nar. 1950 v Žirovnici) vystudoval postupně stomatologii, pedagogiku, etiku, všeobecné lékařství a katolickou teologii.

  Kromě řady odborných článků je autorem čtrnácti knižních titulů, z nichž některé byly přeloženy do slovenštiny, polštiny, francouzštiny a italštiny. V současné době působí jako mimořádný docent na Trnavské univerzitě, psychiatr a soudní znalec v Pelhřimově. Je ženatý, má dvě dcery.

 • Štěpán Smolen

  Štěpán Smolen

  Pochází z Českého Krumlova Na Univerzitě Karlově vystudoval filozofii, religionistiku a teologii. Nejdříve pracoval jako ošetřovatel v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Následně vstoupil do kněžského semináře, vystudoval Katolickou teologickou fakultu a v roce 2014 přijal jáhenské svěcení, o rok později se stal knězem. Jako kněz působí v litoměřické diecézi.

  Píše jak odborné texty (např. v časopisech Dingir či Křesťanská revue), tak i beletrii.

  Knihy:

  Buď, kde jsi 

  Do boje s růžencem aneb Jak se porazit a přitom vyhrát 

  Cesta na Západ. Po stopách ochočeného Boha

  Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem pro Postoj.sk (2018)

  Jak se vám daří s romskou komunitou?

  Je to dost nová věc, řekl bych, že důkaz toho, že Boží království je nevyzpytatelné. Před několika lety se stalo, že se dva Romové setkali u pásu ve škodovce. Předtím se neznali, měli za sebou divokou minulost. Jeden byl 16 let závislý na pervitinu, dealer, několik let strávil ve vězení. Druhý byl závislý gambler, oba domácí násilníci. Žena jednoho z nich raději vyskočila z okna, aby ji nenapadl, zlomila si při tom obě nohy. Díky radikální konverzi vyšli z totálního lidského dna, uvěřili v Krista a změnili život sobě i svému okolí. Kdybyste je potkali dnes, dokáží hodiny číst Písmo svaté. Něco se stalo, Bůh zapracoval. Jejich manželky, děti, prarodiče, bratranci, sestřenice i širší rodiny jsou dnes věřící. Je z toho malá lavina - několik romských rodin – dohromady snad 50 lidí, chodí pravidelně do kostela.

 • Kateřina Šťastná

  Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Po škole jsem pracovala v Týdeníku televize, časopisu Žena a život a externě v dalších. V roce 2004 jsem ráda zakotvila v Katolickém týdeníku, původně jako redaktorka zahraničního zpravodajství. V současné době se věnuji především rodinným a dětským tématům. Napsala jsem osm knih: Umíš v tom chodit, Jedeme v tom spolu, Kápézetka chval manželky a matky, Misionářka lásky – vyprávění o Matce Tereze, Duchovní kápézetka ženy, bojující s vlastními chybami, Anička a Lékař, Anežka česká, princezna chudých, Kápézetka zotročence. Další knihy jsou „na cestě“. Od roku 2017 učím náboženství. Jsem vdaná a mám tři děti. Více se můžete dočíst na mém webu www.stastnacesta.cz.

 • Richard Rohr

  Richard Rohr se narodil r. 1943 ve státě Kansas v USA jako syn německých rodičů. V roce 1961 vstoupil do františkánského řádu. Vystudoval teologii ve františkánském semináři a v roce 1970 byl vysvěcen na kněze . V roce 1971 založil rodinnou komunitu New Jerusalem v Cincinatti, ve státě Ohio. Je jedním ze zakladatelů charizmatické obnovy v USA, byť v současnosti se již tímto směrem neangažuje. Dnes je Richard Rohr mezinárodně známý kazatel a vedoucí exercicií. V roce 1986 založil "Centrum pro akci a kontemplaci" v Albuquerque ve státu New Mexico, USA. V současné době žije poblíž františkánské komunity v Albuquerque a dělí svůj čas mezi místní službu, kázání a vyučování na všech kontinentech. Richard Rohr je jedním z mála teologů, kteří se soustředí na to, jak oslovit muže, aby naplno žili své křesťanství. Je to člověk s velkým osobním charismatem, který dokáže zaujmout i hledající a ty, které oficiální Církev neoslovuje.

 • Viktor E. Frankl

  1905 - 1997, profesor neurologie a psychiatrie na univerzitě ve Vídni, profesor logoterapie v San Diegu (USA). Je zakladatelem logoterapie a jeho dílo je označováno jako cesta k „rehumanizaci“ psychoterapie. Jeho více než 30 knih vyšlo v 25 jazycích. Za své vědecké zásluhy byl vyznamenán 27 čestnými doktoráty světových univerzit (též na Karlově univerzitě).

 • Józef Augustyn
  Józef Augustyn (21. března 1950) je polský kněz, jezuita a psycholog. Je autorem duchovní literatury zabývající se duchovním růstem a radami a vedením v různých životních situacích. Jeho knihy jsou populární v mnoha zemích.
 • Pavel Konzbul

  P. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

  (nar. 1965 v Brně). Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci. Pracoval v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, tam se zabýval praktickou aplikací magnetického pole v NMR tomografii. Později vystudoval CMTF UP v Olomouci a v roce 2003 přijal v brněnské diecézi z rukou biskupa Vojtěcha kněžské svěcení. Působil ve farnostech Letovice, Boskovice a Hustopeče u Brna. Osm let byl spirituálem (školním kaplanem) Biskupského gymnázia v Brně.

  Vyučuje také na Pedagogické fakultě MU v Brně obor Křesťanská výchova.

  Od r. 2013 byl farářem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. 21. 5. 2016 jej papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem, slavnost sv. Petra a Pavla v roce 2016 byla dnem jeho biskupského svěcení.

 • František Lízna

  František Lízna SJ - *1941 v Jevíčku, roku 1968 vstoupil k jezuitům, na kněze vysvěcen v roce 1974, do roku 1989 nedostal státní souhlas. Vystřídal celou řadu manuálních zaměstnání, čtyřikrát vězněn z politických důvodů. Je signatářem Charty 77. Zaměřuje se na pastoraci Romů, bezdomovců a vězněných - od roku 1995 působí ve farnosti Vyšehorky u Mohelnice, donedávna byl navíc vězeňským kaplanem v nedaleké věznici Mírov. Od roku 1992 se ze solidarity hlásí k romské národnosti. Je držitelem Ceny Františka Kriegela "Za obětavou práci s odsouzenými" a Řádu TGM "Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva".

 • Radek Habáň

  Již od dětství vyniká dlouhodobou pamětí. Mezi jeho vzpomínky patří například i ty z porodnice. („Vidím to jako dnes. Ležím v jedné z postýlek, a všechny děti kolem mě pláčí. Přišlo mně to líto a tak jsem začal plakat také. Až do té doby, kdy se nad mojí postýlkou objevila maminka s tatínkem…“ Doslovná citace Radka Habáně, pozn. red.)

  Je autorem strašidelné knihy se všeříkajícím názvem – Upír, kterou napsal ve svých 7 letech. Kromě literární činnosti se brzy začal věnovat i kulturní osvětě a ve třinácti letech se stává nejmladším diskžokejem v zemi. Jeho závratná kariéra je málem v samém zárodku zadušena ničivým požárem po domácku vyrobené aparatury a světelného parku.

  Zdárně dokončil studium letecké školy. Změnit profesi se rozhodl po té, co usnul na křídle letadla. (Zaparkovaného v hangáru. pozn. red.)

  Po turbulentním dětství a účinkování v řadě kýčových pořadů pro děti, dokazuje jako moderátor Rozhlasového Městečka na rádiu Proglas, že mu není cizí ani seriózní rozhlasový žánr. Jeho koktání může působit, že moderování jen předstírá, ale nedejte se zmást.

 • Vladimír Smékal

  Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., (* 15. února 1935 v Novém Jičíně) je jedním z předních českých psychologů a působí jako emeritní profesor Masarykovy univerzity. Vystudoval psychologii a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a během své kariéry vystřídal řadu pozic a zaměstnání. Zabýval se zejména psychologií osobnosti, metodologií psychologie, psychologií náboženství a psychodiagnostikou. Kromě výzkumné činnosti a pedagogického působení na vysokých školách vede přednášky pro manažery a pracovníky pomáhajících profesí a v současné době se zaměřuje zejména na aspekty občanské zralosti a výchovy k ní. V našem knihkupectví oslavil letos 80. narozeniny.

 • Martin Kvapilík

  Martin Kvapilík vystudoval technikou kybernetiku na VUT v Brně a křesťanskou výchovu na Univerzitě Palackého. Je ženatý, má dva syny a dvě dcery. Pracuje jako ředitel vnitřního auditu ve strojírenské firmě TOSULIN, a.s. Je předsedou o. s. ProFamilia, které pořádá vzdělávací kurzy pro rodiče a manželské páry.

 • Pavel Kosorin

  Bc. Pavel Kosorin,

  nar. 1964, pracuje jako manažer v sociálních službách, studoval na teologických fakultách v Českých Budějovicích a v Olomouci a na fakultě sociálních studií v Brně, otec pěti dětí, miluje jogging, hudbu, psaní a dobrý čaj, publikuje na portálech neviditelný pes (Moudro dne) a běžecká škola (Lekce z joggingu).

 • Eduard Kejnovský

  doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (*1966 ve Znojmě)

  Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval genetiku. Pracuje jako vědec v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky v Brně, kde se zabývá studiem pohlavních chromosomů a dynamikou genomů. Na univerzitách v Brně a Českých Budějovicích přednáší evoluční genomiku. Věnuje se také popularizaci vědy. Je autorem knih “Horská rozjímání – eseje o hledání smyslu života” (Cesta 2013), “Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka” (Academia 2015) a „Kouzlo krajiny a moudrost slova“ (Cesta 2016). 

 • Petr Vrbacký

  Mgr. Petr Vrbacký

  Narozen v roce 1964 v Brně. Po maturitě na střední průmyslové škole strojnické byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a do kněžského semináře. Teologii dokončil v roce 1990 a 30. června 1990 byl v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen sídelním biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem na kněze.
  Od července 1990 do srpna 1991 působil jako kaplan v Bystřici nad Pernštejnem. Poté byl ustanoven jako administrátor do farností Horní a Dolní Věstonice, Strachotín a Pavlov na Pálavě. V roce 1993 odchází jako farář do farnosti Slavkov u Brna a od 1. srpna 1997 byl farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Tomáše v Brně.
  Po šestnácti letech působení odchází do Olomouce, kde je Českou biskupskou konferencí pověřen službou spirituála Teologického konviktu.  • Jan Šedivý

  Jan Šedivý (*1948) pochází z Moravské Nové Vsi. Vystudoval teologii v Římě, Münsteru a Innsbrucku, působil nejprve v pastoraci mládeže a později ve farnosti v bavorském Rosenheimu. Zároveň se několik desetiletí věnuje exerciční činnosti, zejména kurzům kontemplativní modlitby, které nabízí také v Čechách a na Moravě.

 • Miloš Szabo

  P. Miloš Szabo se narodil na Slovensku, od r. 1995 však působí v České republice. V současnosti je farářem v Praze na Žižkově. Je členem týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR na území hlavního města Prahy.

 • Marie Holková

  Marie Holková (21. května 1908 Ostrava-Vítkovice – 6. prosince 2002 Mukařov) byla česká katolická učitelka, spisovatelka a překladatelka.

  Na počátku své spisovatelské kariéry vytvořila řadu (převážně rozhlasových) pohádek a knih pro děti, později ale pak zejména životopisů světců a dalších osobností římskokatolické církve. Za komunistického režimu žila v zahraničí. V Česku směly její knihy vycházet před rokem 1948 a poté až po roce 1989, mezi tím se však objevovaly její samizdatové překlady knih z francouzštiny a angličtiny. Její knihy vyšly v řadě jazyků, mimo jiné češtině, angličtině, francouzštině a slovenštině.

 • Ludmila Javorová

  Ludmila Javorová (* 1932 Brno) byla blízkou spolupracovnicí tajného biskupa Felixe Maria Davídka při budování skryté církve mezi lety 1964–1989, jejíž existence byla reakcí na ničivé zásahy komunistického režimu proti církvím. 28. prosince 1970 Davídek Ludmilu Javorovou vysvětil na jáhna i na římskokatolického kněze.

   

 • Michael Martinek

  Mgr. Michael Martinek, Th.D. Osobní údaje. Narozen 8. července 1958 v Brně, svobodný, katolický kněz, člen řeholní kongregace Salesiáni Dona Boska (SDB).

 • Jiřina Prekopová

  Jiřina Prekopová se narodila roku 1929 v Prostějově jako mladší ze dvou sester. Psychologii vystudovala v Olomouci, ale po studiích kvůli svým protikomunistickým názorům nesměla v oboru pracovat. Proto ke konci padesátých letech odešla do Sudet, kde tři roky učila na škole a v podstatě provozovala poradenskou činnost v terénu. I přesto, že jí bylo působení ve škole zakázáno, zde zůstala a živila se prací v zemědělství. Onemocněla tyfem a téměř zemřela - "Tehdy jsem zažila skutečný obrat. Pochopila jsem, že vzlety mého já nejsou navenek, že se uskutečňují uvnitř. V nejhlubším nitru duše jsem rozeznala svůj životní úkol. A najednou mi připadalo, jako bych o něm věděla už dávno." Vrátila se domů k rodičům a pracovala na různých místech s psychologií naprosto nesouvisejících, hodně se věnovala divadlu. Se svým manželem - Slovákem Valentinem, jež byl jako politický vězeň patnáct let ve vězení, odkud se vrátil s těžce podlomeným zdravím - v roce 1970 opustila Českou republiku a dostala se do západního Německa. Zde vystřídala několik pracovišť (zpočátku pracovala v registraci v bance). První místo jako psycholožka dostala v Německu v domě pro postižené lidi, poté pracovala s autisty v diagnostickém a terapeutickém centru. Mnoho let působila na dětské klinice ve Stuttgartu. Během své práce s autismem se setkala s myšlenkou pevného objetí vypracovanou původně pro autistické děti americkou psycholožkou Marthou Welch (tzv. Holding therapy). Čerpala také z vědeckých poznatků etologa Niko Tinbergena, nositele Nobelovy ceny, a z práce Berta Hellingera v oblasti rodinných systémů a konstelací. Metodu pevného objetí tak rozvinula vlastní cestou - pevné objetí se stalo prostředkem obnovy lásky v rodině.

 • Marie Plotěná

  Malířka, kreslířka, karikaturistka.
  Narozena 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu Masarykovy university.
  Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
  Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na absurdních situacích parodujících lidské činnosti.
  Druhou významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely. 
  V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty.
  Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných , tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala sedmdesát sedm autorských výstav a více jak dvě stě výstav skupinových.
  Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru.
  Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 23 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a osm v zahraničí.

 • Petr Kolář SJ

  Petr Kolář SJ (* 7. února 1941 Paskov) je římskokatolický kněz, člen České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Původně pracoval v technických profesích. Když se v roce 1968 vracel ze zahraničí a dozvěděl se o invazi vojsk Varšavské smlouvy, rozhodl se ve Vídni vstoupit do řádu. Později žil mnoho let v Paříži, kde se angažoval ve vydávání a posílání zakázaných knih do Československa. Dva roky pracoval ve vatikánském rozhlase. Po sametové revoluci se vrátil do Čech, pracoval mj. v náboženské redakci Českého rozhlasu. Je nositelem francouzského Řádu čestné legie.

 • Radovan Voříšek

  Narodil se 22. 11. 1964 v Brně, žije v Brně a doufá, že i umře v Brně. Absolvoval VUT FSI - Strojírenskou technologii, VUT FAST - Pedagogiku odborných předmětů a PdF MU - Speciální pedagogiku. Pracoval ve Státní zkušebně a byl učitelem. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí. Podílel se na projektu Breaking the Circle (služby pro drogové závislé) v Afghánistánu a o totéž se pokouší na Ukrajině. Byl oceněn cenou Homo Auxiliaris za práci v sociálních službách. Od roku 1990 působí v komunitě Emmanuel. Je ženatý, má čtyři děti a na literárním serveru Libres píše pod pseudonymem René Vulkán (vymyšlen autorem v sedmé třídě ZŠ).

 • Stanislav Krátký

  Stanislav Krátký byl vyjimečný muž. Prožil bohatý život: jako kněz byl v padesátých letech tři roky vězněn, pak pracoval jako pomocný dělník a jeřábník.

  Týden po srpnové okupaci v roce 1968 byl slavnostně vysvěcen biskupem takzvané skryté církve. Té části duchovenstva, která se po roce 1948 odmítla kompromisy a podřízení se komunistickému glajchšaltování a dala raději přednost další existenci v ilegalitě.

  Celoživotně působil na východě Vysočiny, na jižní Moravě a jako probošt v Mikulově. Stál u vzniku křesťanského Radia Proglas v roce 1995 a pro své celoživotní odvážné postoje byl od roku 1996 zvolen jedním ze tří mluvčích skryté církve. 

 • Josef Doubrava

  P. Mgr.Josef DominikDoubrava, OPraem. 

  Narozen 7. 12. 1945 v Brodu na Sedlčansku, okres Příbram. Ordinován 24. 6. 1972 v Praze. V současné době je farářem v Lhenicích.

 • Jean Vanier

  Jean Vanier (nar. 1928)

  Autor duchovní literatury a zakladatel hnutí, která v duchu společenství pečují o mentálně postižené. Jako syn významného kanadského diplomata a politika vstoupil ve třinácti letech k námořnictvu, úspěšnou vojenskou kariéru ale později opustil kvůli životu zasvěcenému modlitbě a studiu. Později, už jako vysokoškolský profesor filozofie, odešel do Francie, kde se rozhodl naplno se věnovat lidem s mentálním postižením. Jím založené komunity L’Arche, „Archa“, dnes působí ve třiatřiceti zemích světa a hnutí Víra a světlo zahrnuje na 1600 komunit v osmdesáti zemích.

  Díky svým zkušenostem, získaným během více než padesáti let péče o potřebné a o lidi na okraji, a také díky svému filozofickému a duchovnímu vhledu je Vanier vyhledávaným řečníkem, exercitátorem i autorem duchovních knih. Za svou činnost ve prospěch mentálně postižených, slabých a zranitelných lidí obdržel roku 2015 Templetonovu cenu.

 • Roman Brandstaetter

  Velmi uznávaný polský básník, prozaik, překladatel, esejista a dramatik (1906–1987). Křesťanské myšlení v jeho dílech navazuje na starobylé židovské tradice jeho rodiny.

 • Daniel Ladman

  Daniel Ladman malíř, ilustrátor, člen UVU plzeňské oblasti Narodil se 23. března 1946, působil v Praze a posléze v Plzni. Profesi výtvarného umělce se soustavně věnoval od roku 1967, a to zejména v užité a knižní grafice, kresbě, kresleném humoru, ilustraci a malbě. Zemřel v roce 2013.

 • Hans Küng

  Hans Küng je původem švýcarský teolog, autor mnoha knih, katolický kněz. Byl významným teologem Druhého vatikánského koncilu, patří mezi nejvýznamnější a nejkontroverznější představitele liberálního katolicismu, od 70. let je pak známý především jako  ostrý kritik vládnoucích katolických církevních kruhů a tradicionalismu

 • Régine Pernoudová

  Régine Pernoudová byla francouzská historička, absolventka École nationale des chartes v Paříži, specializující se především na středověké dějiny. Pracovala jako kurátorka v národním archivu v Paříži.

 • Michael Paul Galagher SJ

  Michael Paul Gallagher - irský jezuitského a římskokatolický kněz.

 • Walter Nigg

  Walter Nigg studoval filozofiii na univerzitách v Göttingen , Lipsku a Curychu. Přispěl k ekumenickému sbližování křesťanů.

 • Alfried Längle
 • Pinchas Lapide
 • Josef Dolista

  Prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D., Ph.D., je katolický kněz a český teolog a filosof. Studoval také v Německu a v Itálii, kde obdržel titul doktor teologie. Je člen salesiánského řádu.

 • Josemaría Escrivá de...

  Narodil se v roce 1902 v Barbastru ve Španělsku. Své kněžské působení započal v roce 1925. 2. října založil Opus Dei, instituci katolické církve (od roku 1982 osobní prulatura). Byl profesorem všeobecné etiky a morálky v Zaragoze a Madridě. Mons. Escrivá byl papežovým domácím prelátem, členem papežské římské akademie. Zemřel v pověsti svatosti 26. června 1975 v Římě. 17. května 1992 byl blahořečen. Dne 20. prosince 2001 papež Jan Pavel II. schválil zázrak, který otevře cestu ke svatořečení mons. Escrivy. Dne 6. října 2002 byl svatořečen.

 • Paul Spiegel

  Paul Spiegel (narozen 31. prosince 1937 v Warendorf , Münsteru , zemřel dne 30. dubna 2006 v Düsseldorfu ) byl německý novinář. Paul Spiegel byl od roku 2000 až do své smrti prezidentem Ústřední rady Židů v Německu . Jeho židovské jméno bylo Izák, syn Chaim.

 • Michele Baldwinová Ph.D.
 • Andrea Schwarzová
 • Marc Donzé
 • Josef Beránek
 • Miriam Therese Winter
 • Kristýna Plíhalová

  Kristýny Plíhalová je ilustrátorka a autorka komiksů. Už mnoho let kreslí komiksy pro časopis Tarsicius, pracuje na pořadech pro Českou televizi Déčko, a když nemusí kreslit pracovní zakázky, kreslí si pro radost. Přes její dlouholetou kariéru je Encyklopedie dobrých skutků Kristýninou první autorskou knihou. Nakreslila jí především pro své dvě děti, které si strašně rády prohlížejí obrázky.

  http://www.kristynaplihalova.cz/